tm
EN RU
Hil taýdan kepillik
Ekologik taýdan zyýansyz
Ulanyşda tygşytly we berk
Iş ugurlary
Kärhanamyzyň esasy alyp barýan işi, gurluşykda giňden ulanylýan polistirol köpük önümlerini (EPS) öndürmekdir.
POLISTIROLDAN (EPS), (XPS) we (HIPS) bezeg önümleri.
Penopolistiroldan blok, plita we list önümler Gurluşykda ýylylyk izolýasiýa, ses izolýasiýa we gidroizolýasiýa materialy hökmünde giňden ulanylýar.
Giňişleýin
Sendwiç paneller
Galyňlygy 5 sm-den 20 sm (diwar we üçek) bolan polistirol köpük plitalaryndan we mineral watadan ybarat bolan ýylylyk izolýasiýa gatlakly sendwiç panelleri
Giňişleýin
Beýlekiler
Hemmesini gör
Biz barada
“Ak Hünji” HJ, Türkmenistanda giňeldilen polistiroldan (EPS) ýylylyk izolýasiýa we bezeg gurluşyk materiallarynyň, şeýle hem sendwiç panelleriniň öndürijisi.
Giňişleýin
Galereýa
Önümlerimiziň we desgalarymyzyň foto galereýasy.
Giňişleýin
Biz bilen habarlaşyň
Sizi gyzyklandyrýan meseleler barada aşakdaky aragatnaşyk formasy arkaly bize ýazmagyňyzy haýyş edýäris.