tm
EN RU
Sürteç
Metal sürteç: inçe poslamaýan polatdan ýasalan metal tor. Gap-gaçlary arassalamak üçin oňaýly we eller üçin howpsuz.

Aşhanada ulanylýan polat sürteç, ýörite metal gap-gaç ýuwujy. El degirmäge ýokumsyz, emma berkleşen hapa gatlaklaryny we dykylan iýmitleri aňsatlyk bilen aýyrýar. Sürtejiň ýumşak metal zolagyň kömegi bilen elleri dyrmalaýar. Sürteç, agaç däl gap-gaçlar üçin maksadalaýyk.

Material: poslamaýan polat.
Düwürtikli kirleri arassalamak üçin niýetlenendir.
Gurak otaglarda -40-dan + 40'C çenli niýetlenendir. Çagalaryň el ýetýän ýerinden uzakda saklamaly.