tm
EN RU
Polipropilenden listler

Polipropilenden ýasalan plastik listler, galyňlygy 1– 4 mm aralygy (rulonlarda) – polipropilenden ýasalan plastmassanyň iň çydamly we iň giňden ulanylýan görnüşlerinden biridir. Ýomkost we rezerwuar saklaýyjylary, galwanizlenen wannalary, bölüş tagtalarynyň öndürmek, şeýle hem örtük we mahabat materiallary hökmünde ulanmak üçin amatlydyr. Materialyň howpsuz himiki düzümi, agyz suwy, şeker, däne we beýleki köp sanly önümleri saklamaga hem-de daşamaga maksadalaýyk dürli görnüşdäki saklaýyjylary we sisternalary öndürmek üçin mümkinçilik berýär. Ýagly gurşawlara garşy ýakary çydamlylygy, ýag, margarin, maýonez, süýt önümleri, dokma we ýeňil senagat gaplamalary, bir gezek ulanylýan gap-gaç önümleri üçin gaplaýyjylary öndürmekde mümkinçilik berýär.


Gurluşykda gidro-ýel izolýasiýasy üçin ulanylýar. Daşky gurşawyň täsiri astynda ýarylmaýar.