tm
EN RU
GPPS
Umumy maksatly polistirol, urga çydamly bolmadyk, blok görnüşde, taýýarlanyş usulyna görä PSE, PSS ýa-da PSM bellikleri bilen bellenilýär.

GPPS dürli öý önümlerini (bir gezek ulanylýan saçaklar, gaplamalar, oýunjaklar we ş.m.) we gurluşyk pudagynda (izolýasiýa plitalary, galyplar, sendwiç panelleri) öndürmekde ulanylýar.

Aýryjy we bezeg materiallary: potolok galyplary, potolok plitalary, ses siňdiriji polistirol elementleri, ýelim bazalary we polimer konsentratlary;

Lukmançylyk enjamlary: gan tabşyryş ulgamlarynyň düzümleýin bölekleri, bir gezek ulanylýan kömekçi gurallar.