tm
EN RU
POLISTIROLDAN (EPS), (XPS) we (HIPS) bezeg önümleri.
Penopolistiroldan blok, plita we list önümler Gurluşykda ýylylyk izolýasiýa, ses izolýasiýa we gidroizolýasiýa materialy hökmünde giňden ulanylýar.
Giňişleýin
01
Sendwiç paneller
Galyňlygy 5 sm-den 20 sm (diwar we üçek) bolan polistirol köpük plitalaryndan we mineral watadan ybarat bolan ýylylyk izolýasiýa gatlakly sendwiç panelleri
Giňişleýin
02
Skobalar
Materiallary birikdirmek ýa-da birleşdirmek üçin ulanylýan, iki uçly köplenç metaldan ýasalan berkidiji. Kanselýariýa maksatly we mebel düzüminde ulanylýan skobalar bar.
Giňişleýin
03
Sürteç
Inçe poslamaýan polatdan ýasalan metal tor. Gap-gaçlary arassalamak üçin oňaýly we eller üçin howpsuz.
Giňişleýin
04
Faýllar
A4 ölçegdäki kagyzlar üçin faýl Kagyzlary we resminamalary ýerleşdirmek üçin ulanylýan, bir gapdaly açyk perforasiýa bukjasy.
Giňişleýin
05
Polipropilenden listler
Ýomkost we rezerwuar saklaýyjylary, galwanizlenen wannalary, bölüş tagtalarynyň öndürmek, şeýle hem örtük we mahabat materiallary hökmünde ulanmak üçin amatlydyr.
Giňişleýin
06
GPPS
Umumy maksatly polistirol, urga çydamly bolmadyk, blok görnüşde, taýýarlanyş usulyna görä PSE, PSS ýa-da PSM bellikleri bilen bellenilýär
Giňişleýin
07
Gaplama önümleri
Penopolistiroldan ýasalan sowuklygy we gyzgynlygy saklaýjy ýörüte guty.
Giňişleýin
08