tm
EN RU
21 Fewral, 2023 ý.
"Akhünji" hojalyk jemgyýeti nahallary ösdürip ýetişdirmek üçin köpükli kassetalarynyň önümçiligini ýola goýdy.

Türkmenistanda penopolistirol önümlerini öndürýän "Akhünji" hojalyk jemgyýeti nahallary ösdürip ýetişdirmek üçin köpükli kassetalarynyň önümçiligini ýola goýdy. Hojalyk jemgyýetiniň öndürýän kassetasynyň birinji görnüşiniň ölçgleri: 700x460x70 mm bolup, 294 öýjükden ybaratdyr.

Şitiller üçin kassetalar ýagny iňlis dilinden terjime edeňde "floating trays for hydroponics" Gidroponika üçin ýüzýän gaplar" manyny berýär. "Gidroponika üçin ýüzýän gaplar" bütin dünýäde teplisalarda nahal ösdürip ýetişdirmek we topraksyz emeli usulda ýaprakly gök önümleri ösdürip ýetişdirmek üçin giňden ulanylýar. 

Akhunji, soňky ýyllarda batly gadamlar bilen öňe barýan Türkmenistandan watanymyzda ýokary hilli ýewropa tehnologiýalary ulanýan sebitdäki ýyladyşhanalaryň sanynyň yzygiderli artýandygy sebäpli, bu önümiň müşderilerini tapjakdygyna ynanýar.  Geljekde Türkmenistanyň ýyladyşhanalarynda iň köp talap edilýän kasetalaryň beýleki konfigurasiýalaryny öndürmek hem meýilleşdirilýär.

Other news