tm
EN RU
Penopolistirol önümleri
XPS bezegleri
Şahamçalarymyz
Türkmenistanyň hemme ýerinde 6 şahamçada müşderilerimize hyzmat edýäris.
Aşgabat
Aşgabat 1
Berkararlyk etraby, 1916-njy köçe (B.Annanow)
175-nji dükan (+993 62 544616 Durdy)
Aşgabat 2
G.Kulyýew köçesi, 86 jaý “Ak hünji” dükany
(+993 62 292993 Döwletmyrat)
Aşgabat 3
B. Amanow köçesi, 50-nji jaýy, “Ak hünji” dükany (+993 64 328241 Döwlet)
Ahal
Tejen şäheri
Häkimlik köçesi 74-nji jaýy (+993 64 327876 Ylýas)
Mary
Mary 1
Güljemal han köçesiniň çägindäki hususy söwda dükany (+993 65 314252 Arslan)
Mary 2
Bagtyýarlyk köçesi, 14-nji jaýy “Ak hünji” dükany (+993 62 544616 Muhammetdurdy)
Baýramaly şäher
Altyn Asyr köçesiniň 37-nji jaýyndaky “Ak hünji” dükany (+993 63 022338 Muhammetsadyk)
Lebap
Türkmenabat şäher
Zelili köçesi, 4-nji dükanyň 1-nji gatynyň 6-njy jaýy, “Ak hünji” dükany (+993 65 581643)
Daşoguz
Daşoguz şäher
Nyýazow köçesi, “Ak hünji” dükany
(+993 61 243572 Döwletmyrat)
Balkan
Balkanabat şäher
143-nji jaý toplumynda ýerleşýän “Ak hünji” dükany (+993 62 777274 Agamyrat)