tm
EN RU
Penopolistirol önümleri
Daşky bezegler
AHGB-201
Ölçeg:
40.0 x 150.0
AHGB-202
Ölçeg:
30.0 x 120.0
AHGB-203
Ölçeg:
40.0 x 120.0
AHGB-204
Ölçeg:
40.0 x 200.0
AHGB-205
Ölçeg:
80.0 x 150.0
AHGB-206
Ölçeg:
50.0 x 150.0
AHGB-207
Ölçeg:
60.0 x 150.0
AHGB-208
Ölçeg:
30.0 x 120.0
AHGB-211
Ölçeg:
40.0 x 120.0
AHGB-220
Ölçeg:
60.0 x 150.0
AHGB-222
Ölçeg:
40.0 x 120.0
AHGB-223
Ölçeg:
100.0 x 150.0
AHGB-224
Ölçeg:
70.0 x 150.0
AHGB-227
Ölçeg:
100.0 x 170.0
AHGB-229
Ölçeg:
100.0 x 150.0
AHGB-232
Ölçeg:
100.0 x 150.0
AHGB-248
Ölçeg:
60.0 x 130.0
AHGB-271
Ölçeg:
80.0 x 250.0
AHGB-278
Ölçeg:
170.0 x 490.0
AHGB-282
Ölçeg:
50.0 x 500.0
AHGB-282 b
Ölçeg:
30.0 x 300.0
AHGB-289
Ölçeg:
50.0 x 500.0
AHGB-294
Ölçeg:
150.0 x 150.0
AHGB-328
Ölçeg:
40.0 x 300.0
AHGB-346
Ölçeg:
300.0 x 430.0
AHGB-347
Ölçeg:
200.0 x 350.0
AHGB-348
Ölçeg:
200.0 x 200.0
AHGB-351
Ölçeg:
100.0 x 200.0
AHGB-352
Ölçeg:
250.0 x 400.0
AHGB-353
Ölçeg:
60.0 x 200.0
AHGB-358
Ölçeg:
130.0 x 400.0
AHGB-359
Ölçeg:
150.0 x 250.0
AHGB-360
Ölçeg:
50.0 x 200.0
AHGB-361
Ölçeg:
120.0 x 150.0
AHGB-362
Ölçeg:
130.0 x 150.0
AHGB-363
Ölçeg:
80.0 x 80.0
AHGB-364
Ölçeg:
150.0 x 300.0
AHGB-365
Ölçeg:
130.0 x 250.0
AHGB-366
Ölçeg:
x 230.0
AHGB-367
Ölçeg:
100.0 x 200.0
AHGB-369
Ölçeg:
40.0 x 120.0
AHGB-370
Ölçeg:
160.0 x 400.0
AHGB-374
Ölçeg:
70.0 x 500.0
AHGB-380
Ölçeg:
150.0 x 400.0
AHGB-382
Ölçeg:
350.0 x 450.0
AHGB-385
Ölçeg:
60.0 x 200.0
AHGB-386
Ölçeg:
40.0 x 450.0
AHGB-387
Ölçeg:
100.0 x 330.0
AHGB-391
Ölçeg:
150.0 x 300.0
AHGB-392
Ölçeg:
80.0 x 180.0
AHGB-393
Ölçeg:
30.0 x 100.0
AHGB-395
Ölçeg:
30.0 x 150.0
AHGB-399
Ölçeg:
150.0 x 300.0
AHGB-402
Ölçeg:
150.0 x 300.0
AHGB-412
Ölçeg:
30.0 x 70.0
AHGB-414
Ölçeg:
120.0 x 200.0
AHGB-415
Ölçeg:
120.0 x 200.0
AHGB-416
Ölçeg:
x
AHGB-421
Ölçeg:
100.0 x 190.0
AHGB-426
Ölçeg:
100.0 x 200.0
AHGB-427
Ölçeg:
40.0 x 150.0
AHGB-428
Ölçeg:
47.0 x 200.0
AHGB-459
Ölçeg:
70 x 150
AHGB-460
Ölçeg:
50 x 150
AHGB-461
Ölçeg:
60 x 150
AHGB-462
Ölçeg:
70 x 150
AHGB-463
Ölçeg:
60 x 150
AHGB-464
Ölçeg:
70 x 120
AHGB-465
Ölçeg:
60 x 150
AHGB-466
Ölçeg:
40 x 150
AHGB-467
Ölçeg:
40 x 150
AHGB-468
Ölçeg:
40 x 150
AHGB-469
Ölçeg:
67 x 150
AHGB-470
Ölçeg:
120.0 x 180.0
Şahamçalarymyz
Türkmenistanyň hemme ýerinde 12 şahamçada müşderilerimize hyzmat edýäris.
Aşgabat
Aşgabat 1

Berkararlyk etraby, 1916-njy köçe (B.Annanow)
175-nji dükan (+993 62 544616 Durdy)

Aşgabat 2
G.Kulyýew köçesi, 86 jaý “Ak hünji” dükany
(+993 62 292993 Döwletmyrat)
Aşgabat 3
B. Amanow köçesi, 50-nji jaýy, “Ak hünji” dükany (+993 64 328241 Döwlet)
Aşgabat 4

Aşgabat şäheri, "Ak tam" söwda bazary.

+99363681096 (Wepa)

Ahal
Tejen şäheri
Häkimlik köçesi 74-nji jaýy (+993 64 327876 Ylýas)
Mary
Mary 1
Güljemal han köçesiniň çägindäki hususy söwda dükany (+993 65 314252 Arslan)
Mary 2
Bagtyýarlyk köçesi, 14-nji jaýy “Ak hünji” dükany (+993 62 544616 Muhammetdurdy)
Baýramaly şäher
Altyn Asyr köçesiniň 37-nji jaýyndaky “Ak hünji” dükany (+993 63 022338 Muhammetsadyk)
Sakarçäge

Sakarçäge - Garaýap magistral ýolunyň ugrunda
Akhünji dükany (Badalga marketiň gapdaly) 

+99362 20 50 11

+993 64 60 00 86 ( Döwran)

Lebap
Türkmenabat şäher
Zelili köçesi, 4-nji dükanyň 1-nji gatynyň 6-njy jaýy, “Ak hünji” dükany (+993 65 581643)
Daşoguz
Daşoguz şäher
Nyýazow köçesi, “Ak hünji” dükany
(+993 61 243572 Döwletmyrat)
Balkan
Balkanabat şäher
143-nji jaý toplumynda ýerleşýän “Ak hünji” dükany (+993 62 777274 Agamyrat)