tm
EN RU
Penopolistirol önümleri
G-018
Material GPPS
Ini, mm 10
Boý, mm 15.4
Uzynlyk, metr 2000
Radius, ⌀ -
Biz bilen habarlaşyň
Sizi gyzyklandyrýan meseleler barada aşakdaky aragatnaşyk formasy arkaly bize ýazmagyňyzy haýyş edýäris.
Şahamçalarymyz
Türkmenistanyň hemme ýerinde 12 şahamçada müşderilerimize hyzmat edýäris.
Aşgabat
Aşgabat 1

Berkararlyk etraby, 1916-njy köçe (B.Annanow)
175-nji dükan (+993 62 544616 Durdy)

Aşgabat 2
G.Kulyýew köçesi, 86 jaý “Ak hünji” dükany
(+993 62 292993 Döwletmyrat)
Aşgabat 3
B. Amanow köçesi, 50-nji jaýy, “Ak hünji” dükany (+993 64 328241 Döwlet)
Aşgabat 4

Aşgabat şäheri, "Ak tam" söwda bazary.

+99363681096 (Wepa)

Ahal
Tejen şäheri
Häkimlik köçesi 74-nji jaýy (+993 64 327876 Ylýas)
Mary
Mary 1
Güljemal han köçesiniň çägindäki hususy söwda dükany (+993 65 314252 Arslan)
Mary 2
Bagtyýarlyk köçesi, 14-nji jaýy “Ak hünji” dükany (+993 62 544616 Muhammetdurdy)
Baýramaly şäher
Altyn Asyr köçesiniň 37-nji jaýyndaky “Ak hünji” dükany (+993 63 022338 Muhammetsadyk)
Sakarçäge

Sakarçäge - Garaýap magistral ýolunyň ugrunda
Akhünji dükany (Badalga marketiň gapdaly) 

+99362 20 50 11

+993 64 60 00 86 ( Döwran)

Lebap
Türkmenabat şäher
Zelili köçesi, 4-nji dükanyň 1-nji gatynyň 6-njy jaýy, “Ak hünji” dükany (+993 65 581643)
Daşoguz
Daşoguz şäher
Nyýazow köçesi, “Ak hünji” dükany
(+993 61 243572 Döwletmyrat)
Köneürgenç şäheri

Köneürgenç şäheri, Azady köçesiniñ ugryndaky "Akhünji" dükany
+99361243572

Balkan
Balkanabat şäher
143-nji jaý toplumynda ýerleşýän “Ak hünji” dükany (+993 62 777274 Agamyrat)
Türkmenbaşy şäheri

Türkmenbaşy şäher Azatlyk bilen Adalat(Gogol) köçäniň çatrygyndaky "Akhünji" dükany 34 jaýy.

Özbegistan - Buhara
Özbegistan

BUHARA   -   Zarawşanskiý köçesiniň ugrundaky 14-nji jaý "Akhünji" dükany.

Meýman

+998 971 81 27 08

Ulugbek

+998 883 03 35 61

Umurbek

+998 939 69 07 87

Ataş

+998 947 89 92 29