tm
EN RU
Penopolistirol önümleri
BEZEGBAGET
G-001
Ölçeg:
12 x 26
G-002
Ölçeg:
14 x 25
G-003
Ölçeg:
20 x 39
G-004/01
Ölçeg:
11 x 63
G-004/02
Ölçeg:
11 x 63
G-005/01
Ölçeg:
17,3 x 61
G-005/02
Ölçeg:
17,3 x 61
G-006/01
Ölçeg:
13 x 52
G-006/02
Ölçeg:
13 x 52
G-007/01
Ölçeg:
8 x 50
G-007/02
Ölçeg:
8 x 50
G-008/01
Ölçeg:
10 x 49
G-008/02
Ölçeg:
10 x 49
G-009/01
Ölçeg:
10 x 38
G-009/02
Ölçeg:
10 x 38
G-010/01
Ölçeg:
13 x 52
G-010/02
Ölçeg:
13 x 52
G-011/01
Ölçeg:
8 x 50
G-011/02
Ölçeg:
8 x 50
G-012
Ölçeg:
25 x 40
G-013/01
Ölçeg:
25 x 50
G-013/02
Ölçeg:
25 x 40
G-014/01
Ölçeg:
25 x 40
G-014/02
Ölçeg:
25 x 40
G-015/01
Ölçeg:
10 x 52
G-015/02
Ölçeg:
10 x 52
G-016
Ölçeg:
9.3 x 16.3
G-017/01
Ölçeg:
9.3 x 16.3
G-017/02
Ölçeg:
9.3 x 16.3
G-018
Ölçeg:
10 x 15.4
G-019/01
Ölçeg:
10 x 15.4
G-019/02
Ölçeg:
10 x 15.4
G-020/01
Ölçeg:
8.3 x 20
G-020/02
Ölçeg:
8.3 x 20
G-021
Ölçeg:
20 x 60
G-022
Ölçeg:
14 x 100
G-023
Ölçeg:
22 x 100
G-024
Ölçeg:
25 x 112
G-025
Ölçeg:
25 x 132
G-026/01
Ölçeg:
20 x 60
G-026/02
Ölçeg:
20 x 60
G-027/01
Ölçeg:
30 x 30
G-027/02
Ölçeg:
30 x 30
G-028/01
Ölçeg:
30 x 30
G-028/02
Ölçeg:
30 x 30
G-029/01
Ölçeg:
20 x 85
G-029/02
Ölçeg:
20 x 85
G-030/01
Ölçeg:
30 x 30
G-030/02
Ölçeg:
30 x 30
G-031
Ölçeg:
13 x 130
G-032
Ölçeg:
13 x 128
G-033/01
Ölçeg:
20 x 85
G-033/02
Ölçeg:
20 x 85
G-034
Ölçeg:
13 x 122
G-035
Ölçeg:
15 x 117
G-036
Ölçeg:
12 x 120
G-037
Ölçeg:
12 x 120
G-038
Ölçeg:
25 x 200
G-039/01
Ölçeg:
30 x 30
G-039/02
Ölçeg:
30 x 30
G-040/01
Ölçeg:
10 x 50
G-041
Ölçeg:
13 x 122
G-042
Ölçeg:
13 x 122
G-043
Ölçeg:
13 x 130
G-044
Ölçeg:
13 x 130
G-045
Ölçeg:
13 x 122
G-046
Ölçeg:
13 x 122
G-047
Ölçeg:
13 x 122
G-048
Ölçeg:
15 x 117
G-049
Ölçeg:
15 x 117
G-050
Ölçeg:
15 x 117
G-051
Ölçeg:
13 x 130
G-052
Ölçeg:
13 x 130
G-053
Ölçeg:
13 x 130
G-054
Ölçeg:
25 x 200
G-055
Ölçeg:
14 x 100
G-056
Ölçeg:
14 x 100
G-057
Ölçeg:
14 x 100
G-058
Ölçeg:
15 x 117
G-059
Ölçeg:
25 x 200
G-060
Ölçeg:
13 x 130
G-061
Ölçeg:
14 x 100
G-062
Ölçeg:
15 x 117
G-063
Ölçeg:
12 x 120
G-064
Ölçeg:
15 x 117
G-065
Ölçeg:
15 x 117
G-066
Ölçeg:
15 x 117
G-067
Ölçeg:
15 x 117
G-068
Ölçeg:
15 x 117
G-069
Ölçeg:
15 x 117
G-070
Ölçeg:
15 x 117
Şahamçalarymyz
Türkmenistanyň hemme ýerinde 12 şahamçada müşderilerimize hyzmat edýäris.
Aşgabat
Aşgabat 1

Berkararlyk etraby, 1916-njy köçe (B.Annanow)
175-nji dükan (+993 62 544616 Durdy)

Aşgabat 2
G.Kulyýew köçesi, 86 jaý “Ak hünji” dükany
(+993 62 292993 Döwletmyrat)
Aşgabat 3
B. Amanow köçesi, 50-nji jaýy, “Ak hünji” dükany (+993 64 328241 Döwlet)
Aşgabat 4

Aşgabat şäheri, "Ak tam" söwda bazary.

+99363681096 (Wepa)

Ahal
Tejen şäheri
Häkimlik köçesi 74-nji jaýy (+993 64 327876 Ylýas)
Mary
Mary 1
Güljemal han köçesiniň çägindäki hususy söwda dükany (+993 65 314252 Arslan)
Mary 2
Bagtyýarlyk köçesi, 14-nji jaýy “Ak hünji” dükany (+993 62 544616 Muhammetdurdy)
Baýramaly şäher
Altyn Asyr köçesiniň 37-nji jaýyndaky “Ak hünji” dükany (+993 63 022338 Muhammetsadyk)
Sakarçäge

Sakarçäge - Garaýap magistral ýolunyň ugrunda
Akhünji dükany (Badalga marketiň gapdaly) 

+99362 20 50 11

+993 64 60 00 86 ( Döwran)

Lebap
Türkmenabat şäher
Zelili köçesi, 4-nji dükanyň 1-nji gatynyň 6-njy jaýy, “Ak hünji” dükany (+993 65 581643)
Daşoguz
Daşoguz şäher
Nyýazow köçesi, “Ak hünji” dükany
(+993 61 243572 Döwletmyrat)
Köneürgenç şäheri

Köneürgenç şäheri, Azady köçesiniñ ugryndaky "Akhünji" dükany
+99361243572

Balkan
Balkanabat şäher
143-nji jaý toplumynda ýerleşýän “Ak hünji” dükany (+993 62 777274 Agamyrat)
Türkmenbaşy şäheri

Türkmenbaşy şäher Azatlyk bilen Adalat(Gogol) köçäniň çatrygyndaky "Akhünji" dükany 34 jaýy.

Özbegistan - Buhara
Özbegistan

BUHARA   -   Zarawşanskiý köçesiniň ugrundaky 14-nji jaý "Akhünji" dükany.

Meýman

+998 971 81 27 08

Ulugbek

+998 883 03 35 61

Umurbek

+998 939 69 07 87

Ataş

+998 947 89 92 29