tm
EN RU
Penopolistirol önümleri
Içki bezegler
Haryt sany:
106
Daşky bezegler
Haryt sany:
62
Potolok plitasy
Haryt sany:
5
Bezeg göbekçesi
Haryt sany:
8
Bezeg burçy
Haryt sany:
6
XPS bezegleri
Haryt sany:
5
BEZEGBAGET
Haryt sany:
15
Wideo
Penopolistirol önümlerimiziň berýän mümkinçiliklerini 3D animasiýa görnüşinde tomaşa etmäne çagyrýarys!
Şahamçalarymyz
Türkmenistanyň hemme ýerinde 6 şahamçada müşderilerimize hyzmat edýäris.
Aşgabat
Aşgabat 1
Berkararlyk etraby, 1916-njy köçe (B.Annanow)
175-nji dükan (+993 62 544616 Durdy)
Aşgabat 2
G.Kulyýew köçesi, 86 jaý “Ak hünji” dükany
(+993 62 292993 Döwletmyrat)
Aşgabat 3
B. Amanow köçesi, 50-nji jaýy, “Ak hünji” dükany (+993 64 328241 Döwlet)
Aşgabat 4

Aýlaw ýoly Halturin çatryk
Ýüpek ýoly täjirçilik binasy 
+99361008808, +99365680082

Ahal
Tejen şäheri
Häkimlik köçesi 74-nji jaýy (+993 64 327876 Ylýas)
Mary
Mary 1
Güljemal han köçesiniň çägindäki hususy söwda dükany (+993 65 314252 Arslan)
Mary 2
Bagtyýarlyk köçesi, 14-nji jaýy “Ak hünji” dükany (+993 62 544616 Muhammetdurdy)
Baýramaly şäher
Altyn Asyr köçesiniň 37-nji jaýyndaky “Ak hünji” dükany (+993 63 022338 Muhammetsadyk)
Sakarçäge

Sakarçäge - Garaýap magistral ýolunyň ugrunda
Akhünji dükany (Badalga marketiň gapdaly) 

+99365379991

Lebap
Türkmenabat şäher
Zelili köçesi, 4-nji dükanyň 1-nji gatynyň 6-njy jaýy, “Ak hünji” dükany (+993 65 581643)
Daşoguz
Daşoguz şäher
Nyýazow köçesi, “Ak hünji” dükany
(+993 61 243572 Döwletmyrat)
Balkan
Balkanabat şäher
143-nji jaý toplumynda ýerleşýän “Ak hünji” dükany (+993 62 777274 Agamyrat)